Witamy na stronie grupy Suman Capital Group
Suman Capital Grup zajmuje się udzielaniem pożyczek pozabankowych dla firm i osób fizycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku usług finansowych. W naszej firmie pracują fachowi i doświadczeni doradcy, którzy wyszukują najkorzystniejsze rozwiązania, które odpowiadają Państwa potrzebom. Naszych klientów nie weryfikujemy w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej czy Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych. Oferujemy usługi pozabankowe pod zastaw nieruchomości – mieszkania lub domu, dlatego weryfikacja naszych klientów w BIK, BIG czy BRKN nie jest konieczna.

Określamy się mianem profesjonalistów i takimi jesteśmy. Uczciwość to zasada, jaką się kierujemy w pracy i w życiu. Służymy fachową pomocą. Nasi eksperci odpowiadają na wszystkie pytania, przez co nasze działania stają się przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Świetnie poruszamy się w tematyce ekonomiczno – finansowej i prawnej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Nasza oferta
USŁUGI
POŻYCZKI
ANIOŁY BIZNESU
START-UP
SKUP WIERZYTELNOŚCI
FAKTORING
WARUNKI

Oferta firmy Suman Capital Group kierowana jest zarówno do firm, jak i do klientów indywidualnych.

Dla naszych klientów świadczymy usługi takie jak:
 • pożyczki
 • leasing
 • skup wierzytelności
 • faktoring
 • doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe
 • stały konsulting
 • analizy strategiczne
 • feasibility study, biznesplany
 • kapitał na start dla innowacyjnych firm (Anioły Biznesu, Start – Up)
Oferta kredytów firmy Suman Capital Group kierowana jest zarówno do firm, jak i do osób fizycznych. Jedynymi wymaganymi dokumentami są tylko te potwierdzające prawo własności danego obiektu. Zabezpieczeniem pożyczki może być mieszkanie lub dom - jako zabezpieczenia nie przyjmujemy gospodarstw rolnych. Proces przyznania pożyczki lub kredytu jest szybki i nieskomplikowany.

Pakiet Safe:
Usługa adresowana jest do Klientów, dla których ważne jest bezpieczeństwo i chcą pożyczyć pieniądze pod hipotekę. Suman Capital Group udziela kredytu nawet do 40% wartości nieruchomości. Zabezpieczeniem w tym przypadku jest wpis w dziale IV Księgi Wieczystej. Spłacana jedynie rata odsetkowa, w skali miesiąca jest to 0,83% (procent do negocjacji). Ze swojej strony pokrywamy koszty wyceny oraz ustanowienia zabezpieczeń, nie wymagamy ubezpieczenia nieruchomości.

Pakiet Perfect:
To pożyczka do 60% wartości nieruchomości adresowana do Klientów, którym zależy na maksymalnej kwocie. Zabezpieczeniem jest wpis w dziale II Księgi Wieczystej - przewłaszczenie. Minimalna rata kapitałowa wynosi 2%-2,8% w skali miesiąca. Odsetki w skali miesiąca wynoszą 0,83% (procent do negocjacji). Suman Capital Group pokrywa całość kosztów wyceny, nie wymagamy ubezpieczenia nieruchomości.

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych:
Osoby zadłużone, które z różnych względów utraciły płynność finansową, mają nikłe szanse na uzyskanie pomocy od instytucji bankowych. Właśnie dla takich osób stworzyliśmy elastyczną ofertę kredytową obejmującą także pożyczki bez BIK dla zadłużonych. Dzięki naszej pomocy szybko i skutecznie pożegnają się Państwo z problemami finansowymi.

W naszej działalności stawiamy na jasne i przejrzyste zasady, a wszyscy nasi Klienci mogą spokojnie i z wyprzedzeniem zapoznać się z oferowanymi przez naszą firmę rozwiązaniami.

Oferowane przez nas kredyty pozabankowe dla zadłużonych to rozwiązanie sprawdzone przez rzeszę zadowolonych Klientów – dzięki naszej pomocy szybko odzyskają Państwo spokój i stabilność finansową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Zajmujemy się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów, mających duży potencjał wzrostu.

Wspieramy przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju, za którymi stoi mocno zmotywowany zespół, a pomysł biznesowy opiera się na innowacji, która jest źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie mamy specjalizacji sektorowej, poszukujemy zatem projektów ze wszystkich branż.

Największe szanse na znalezienie Anioła Biznesu mają projekty:
 • opierające się o innowacje technologiczne, marketingowe lub organizacyjne
 • z dynamicznie rozwijających się sektorów
 • których założyciele posiadają kompetencje biznesowe do prowadzenia firmy (ewentualnie jej współprowadzenia z Aniołem Biznesu).
Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju.

Zgłoś swój projekt do Nas!
Na pierwszym etapie oceny, Twój Projekt zostanie oceniony pod względem formalnym. Jeśli ocena wypadnie pozytywnie projekt trafi do drugiego etapu oceny. Ekspert może poprosić o udzielenie informacji dodatkowych, których nie ująłeś w opisie przedsięwzięcia, a które w opinii oceniającego zwiększyć mogą Twoje szanse na zainteresowanie potencjalnego inwestora.

Jeśli ocena Projektu zakończy się pozytywie, zostanie on umieszczony w Bazie Przedsięwzięć Kwalifikowanych, do której dostęp mają wszyscy Aniołowie Biznesu.
Myślisz o rezygnacji z pracy na etacie? Chcesz otworzyć własną firmę? Zacznij realizować marzenia o własnym biznesie!

Otrzymasz od Nas praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes. Zapewniamy wsparcie począwszy od etapu preinkubacji projektu, aż do etapu wejścia kapitałowego.

Dzięki naszemu doświadczeniu, pomożemy Ci zwrócić uwagę na zagrożenia natury prawnej, które mogą Cię spotkać na początku Twojej drogi biznesowej . Zapraszamy do kontaktu.
Naszym klientom oferujemy także wyjście w postaci skupu wierzytelności. Podejmujemy się kupna wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. Na kupującego na mocy umowy przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnością, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę.
Faktoring to jedna z najbardziej optymalnych propozycji poprawy finansowej płynności w przedsiębiorstwach. Jest to nabywanie konkretnych wierzytelności przez firmę Suman Capital Group od dłużników firmy klienta. Dzięki tej usłudze nasi klienci nie muszą już troszczyć się o własną płynność finansową i nie poświęcają czasu na monitoring terminów płatności od swoich kontrahentów.
Oferujemy pożyczki dla osób prawnych i fizycznych:
 • Udzielamy pożyczek pod zastaw nieruchomości do wysokości 50% wartości nieruchomości
 • Nie wymagamy dokumentowania źródeł dochodu, wystarczy zwykłe oświadczenie
 • Nie wymagamy zaświadczeń ZUS i US oraz nie weryfikujemy klientów w BIK/BIG/BRKN
 • Udzielamy pożyczek w kwocie od 20.000 pln do 1.000.000 pln
 • Czas trwania całego procesu udzielania pożyczki od 3-7 dni roboczych od złożenia wniosku do wypłaty środków (max. 10 dni).

Etapy przyznawania pożyczek:
  1. Weryfikacja dokumentów
   1. Odpis księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej
   2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów
   3. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
   4. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych lub o ich wysokości
   5. Akt prawny będący podstawą nabycia nieruchomości (np. umowa kupna sprzedaży, przydział itp.)
   6. Fotografie nieruchomości oraz krótki jej opis (powierzchnia użytkowa, ilość pomieszczeń, rok budowy)

   Dla osób prawnych dodatkowo wymagane są:
   1. Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, ewentualnie aktualny odpis
   2. KRS
   3. NIP
   4. Regon

  2. Wizja lokalna – szczegółowe omówienie umowy pożyczki
  3. Drugi etap obejmuje weryfikację wniosku i podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. W przypadku pozytywnej decyzji nasz doradca skontaktuje się z Państwem w celu umówienia na spotkanie. Nasi doradcy dojeżdżają do klienta na terenie całego kraju i również dokonują wyceny nieruchomości. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

  4. Podpisanie umowy
  5. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy i ustanowienie zabezpieczenia. Czynności notarialne mogą zostać dokonane u notariusza wskazanego przez klienta bądź przez spółkę.

  6. Przelew środków
  7. Przelew środków uruchamiany jest w ciągu 1-2 dni od podpisania umowy pożyczki. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem pożyczki jest przewłaszczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej KW, pożyczka wypłacana jest po wpłynięciu aktu do spółdzielni.

Czas trwania umowy
Umowa zawierana jest na okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 6- miesięczne, jedynym warunkiem jest terminowa obsługa pożyczki. Klient ma możliwość wielokrotnego przedłużania umowy, co następuje w formie aneksu do umowy pożyczki. W czasie trwania umowy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Wówczas odsetki są naliczane i pobierane od rzeczywistej kwoty pozostałej do spłaty. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 m-go okresu wypowiedzenia.

Oprocentowanie
Odsetki w skali miesiąca 0,91% - 1,58 % (do negocjacji).
Jeśli klient odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania i zwróci przedmiot pożyczki, odsetki nie zostaną naliczone.

Minimalna rata kapitałowa
Minimalna rata kapitałowa wynosi 1,35 % w skali miesiąca.
Jest możliwość spłacania kapitału w większym wymiarze, decyzja należy do klienta.

Zabezpieczenie
Pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, grunty.
NIE PRZYJMUJEMY GOSPODARSTW ROLNYCH.
Forma zabezpieczenia: przewłaszczenie na zabezpieczenie lub hipoteka.
Suman Capital Group Sp. z o.o.
ul. Ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
+48 22 65 666 78
info@sc-group.pl